Redirecting … http://https://pl.vgorode.ua/news/sobytyia/a1142825-utrata-ot-covid-19-skonchalsja-izvestnyj-detskij-khirurh-dolhopolov