Redirecting … http://https://pnk.tv/news/ludyna/pokaznyk_hospitalizatsii_covid_patsiientiv_perevyshchenyi_u_22_oblastiakh_ukrainy_tsentr_hromadskoho_zdorovia_1001654